Home
Wij over onszelf
Vacatures
Menukaart
3-gangen keuzemenu
Weekaanbiedingen
Onze kleine zaal
Openingstijden
Mechelen en omgeving
Partners
Gastenboek
Foto's
Contact
Sitemap
Algemene voorwaarden

 

 

Mechelen

Mechelen ligt ten noorden van Epen en in het centrum van de oude gemeente Wittem. Mechelen is het beste te bereiken vanuit Partij via de Partijerweg of vanuit de Eperweg die Epen noordwaarts verlaat. Ten zuiden liggen gehuchten als Hurpesch, Elzet, Schweiberg enz..

In Mechelen vindt u nog vele markante gebouwen zoals bijvoorbeeld De Heerenhof, die ruim 800 jaar geleden is begonnen met een boerenhof die door de Johanitters werd omgebouwd tot commanderij. Een aantal eeuwen later werd het een kasteelhoeve tot halverwege de jaren tachtig. Toen werd het gebouw, na een grootscheepse renovatie het bestuurscentrum van de gemeente Wittem. Aan de rand van het dorp ligt de Commandeursmolen die nog steeds in gebruik is. Wandelend of verder rijdend komt u ’t Höfke tegen, een verzameling van achttiende eeuwse vakwerkboerderijen met bloemrijke graslanden. Een van deze boerderijen is eigendom van Stichting Natuurmomenten en is geheel gerestaureerd. Het geheel is een beschermd dorpsgezicht.

 

 

 

Uitzicht vanuit Hoeskamercafé 't Pintje over het terrein van de Heerenhof. Mechelen is altijd de grootste dorpskern geweest van de voormalige gemeente Wittem. 150 Jaar geleden waren er 312 huizen, bewoond door 1800 inwoners. Nu zijn deze getallen: circa 1000 huizen en circa 1970 inwoners.
 

Historie

Mechelen wordt voor het eerst vermeld in een akte uit 1133 als "Mechiuns". In 1215 schenkt Hertog Hendrik 111 van Limburg zijn hof te Mechelen aan de Johannieter Orde, een geestelijke ridderorde die onder leiding stond van een Commandeur. In 1588 verlieten de Johannieters Mechelen en zij verpachtten sinds die tijd hun bezittingen in dit dorp.
Mechelen is waarschijnlijk ontstaan als een nederzetting bij een landgoed van de draven (later hertogen) van Limburg. De plaatsnaam is waarschijnlijk in de vroege Middeleeuwen door immigranten meegebracht uit de omgeving van het Belgische Malonne bij Namen. Het komt van het Germaanse woord 'magalunas' (het machtige).

De Johannieter Orde is een geestelijke ridderorde, onder leiding van een Commandeur, die in de tijd van de kruistochten in Jeruzalem is opgericht (± 1100) voor de verzorging van zieke en gewonde pelgrims. Zij verwierven al snel bezittingen in geheel Europa. Een commanderij is een geheel zelfstandige staat met een eigen rechtspraak.
In 1579 en in 1588 werden het klooster en de hoeve door brand verwoest. In die tijd vertrokken de Johannieters naar Aken. Het klooster werd niet meer herbouwd, de hoeve wel.
Dit gebeurde voor het laatst na branden in 1825 en 1897 en na de grondige restauratie die in 1986 werd afgerond. In 1794 worden door de Franse overheersers alle kerkelijke goederen in beslag genomen. Dit betekende na bijna 600 jaar het einde van de Johannieter Commanderij.

Bij de schenking in 1215 aan de commanderij hoorde ook een watermolen. Dit is de 'Onderste Molen' te Mechelen, beter bekend als Commandeursmolen. De molen was een zogenoemde 'banmolen' of 'dwangmolen'. Dat wil zeggen dat alle inwoners op het grondgebied van de commanderij verplicht waren om hun graan op deze molen te laten malen.
Op de rechteroever van de molentak, tegenover de graanmolen in vakwerkbouw, wordt in 1820 een papiermolen in baksteen gebouwd. Na het faillissement van de papiermolen in 1882 koopt J. Schyns de papiermolen en de inmiddels vernieuwde graanmolen. Hij laat hierna de papiermolen ombouwen tot graanmolen.
Het complex kreeg toen zijn huidige aanzien. In 1904 wordt het schoepenrad vervangen door een turbine. De molen is nog steeds in gebruik als graanmolen.
De andere molen van Mechelen, de 'Bovenste Molen', was ook een banmolen, maar nu voor de inwoners van de vrije rijksheerlijkheid Wittem. Deze molen, even stroomopwaarts van de Commandeursmolen aan de Geul, werd voor het eerst in 1350 vermeld.

Hoeskamercafé 't Pintje

In dit antieke gebouwtje was in 1830 reeds een zogenaamd huiskamercafé gevestigd. Op het oude uithangbord staat het jaartal 1882. In een ver verleden werd het pand al “A Ge Pintje” (Aan het Pintje) genoemd. In 1912 waren in het gebouw zelfs twéé cafeetjes ondergebracht. Ook zou eertijds een restaurant achter het café zijn geweest en in de kelderruimtes werd in vervlogen tijden vers brood en natuurlijk Limburgse vlaai gebakken in de 2 bakkerijen. Daarbij werden ook nog eens koeien gehouden.Thans is er een gezellig bruin café in gevestigd en wordt het pand vaak genoeg de ‘huiskamer van het Mergelland’ genoemd.

 

 

 

 

Toerisme

 

Mechelen is de voormalige centrumkern van de gemeente Wittem. Rondom Mechelen ligt een aantal grote gehuchten, zoals het heel bekende Höfke, waarvan het gehele dorpsgezicht beschermd is. Ook Elzet en Hurpesch zijn karakteristiek. De kerk van de parochie Heilige Johannes de Doper, de markante hofboerderij de Heerenhof zijn kenmerkend voor het aangezicht. De bossen, de heuvels en de Geul missen ook hier niet.

De Commandeursmolen (ook wel "de Onderste Molen" genoemd) uit 1298 aan de Hoofdstraat is niet te missen. Een monument dat op dit moment in gebruik is voor productie van meel en het kleinschalig opwekken van elektriciteit. De turbinemolen wordt aangedreven door water van de Geul en ligt langs de “Geul- en Gulpwandelroute”. Stroomopwaarts ligt de Bovenste Molen, voorzien van een in de openlucht opgesteld waterrad. Zowel inwendig als uitwendig is de molen compleet.

 

 


Het grondgebied wordt er doorsneden door prachtige meanderende rivieren en beken. De Gulp en de Geul stromen zuid-noord en de Eyserbeek en Selzerbeek zoeken van oost naar west hun weg.
Bij uw bezoek aan Gulpen-Wittem, kunt u niet voorbij gaan aan Mechelen!

Meer toeristische informatie:
VVV Zuid-Limburg

 

 

 

 

Huiskamer- en Speciaalbierencafé 't Pintje